Czy warto posiadać uprawnienia SEP?

Czy warto posiadać uprawnienia SEP?

7 marca, 2022 Wyłącz przez Redakcja

Uprawnienia SEP to dokumenty, których posiadanie może przełożyć się na posiadanie lepiej płatnej pracy. Stanowią one potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, które są pomocne zarówno podczas poszukiwania, jak i zmiany pracy. Pracodawcy mają bowiem świadomość tego, że ich zdobycie wymaga odbycia odpowiedniego kursu oraz zdania wymagającego egzaminu kończącego ten etap kształcenia.

Dlaczego pracownicy posiadający uprawnienia SEP są poszukiwani na rynku pracy?

Jak wspomniano powyżej, pracodawcy wiedzą o tym, że zdobycie uprawnień wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy merytorycznej oraz zdanie egzaminu weryfikującego przygotowanie pracowników do wykonywania odpowiednich czynności zawodowych. Z tych powodów podczas procesów rekrutacyjnych zwracają oni szczególną uwagę na tego typu informacje zawarte w dokumentach kandydatów aplikujących na daną posadę.

Jakie organy prowadzą szkolenia przygotowujące do otrzymania tego typu uprawnień?

Sepowskie uprawnienia są nadawane po odbyciu specjalistycznego szkolenia oraz zdaniu egzaminu kończącego naukę. Warto zatem wiedzieć o tym, że kursy SEP są organizowane przez liczne podmioty posiadające swoje siedziby na terenie całego kraju. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kto zatem może uzyskać tego typu uprawnienia?

SEP uprawnienia są nadawane osobom, które ukończyły specjalistyczne szkolenie organizowane i realizowane przez podmiot wymieniony na stronie SPP. Poza tym, osoba ta powinna posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz musi zdać egzamin przed komisją SEP. Osoba ubiegająca się o nadanie tego typu uprawień musi ukończyć 18. rok życia.

Jakie kursy na SEP uprawnienia są dostępne?

W szerokiej ofercie podmiotów organizujących i realizujących naukę dostępne są kursy zróżnicowane pod względem czasu trwania czy zakresu poruszanej tematyki. Co ważne, specjalistyczne kursy mogą być prowadzone zarówno w trybie indywidualnym, jak i być prowadzone dla większej grupy osób pochodzących na przykład z jednego zakładu pracy. Poza tym, kursy mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym, jednak podczas egzaminu wymagane jest osobiste stawiennictwo. Warto również wiedzieć o tym, że sepowskie uprawnienia tracą swoją ważność wraz z upływem pięciu lat od ich nadania. W razie konieczności wymagają one zatem odnowienia.