Systemy przeciw pożarowe, czyli większe bezpieczeństwo w przypadku pożarów

Systemy przeciw pożarowe, czyli większe bezpieczeństwo w przypadku pożarów

8 sierpnia, 2022 Wyłącz przez Redakcja

Ogień to jeden z najokrutniejszych żywiołów, który zagraża zarówno ludzkiemu życiu, jak i mieniu. Może bardzo szybko podstępnie się rozprzestrzenić, a akcje ratownicze są bardzo trudne i nie zawsze kończą się sukcesem. Można jednak skutecznie zapobiegać pożarom, a przynajmniej w dużym stopniu minimalizować straty, jakie mogą powodować. W tym celu stosuje się czynne i bierne zabezpieczenia p.poż.

Czynne i bierne zabezpieczenia p.poż

Każdy budynek powinien odznaczać się odpowiednią odpornością pożarową, która może być nieco inna w zależności od tego, ile osób użytkuje budynek w jednym czasie i czy osoby te są na przykład o ograniczonej zdolności do poruszania się. Niemniej systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych dzieli się na czynne i bierne i każde z nich są bardzo ważne dla zachowania odpowiedniej odporności pożarowej. Zabezpieczenia p.poż bierne nie są w stanie powstrzymać pożaru, ale mogą skutecznie go spowolnić. Zalicza się do nich między innymi systemy wentylacyjne czy specjalne materiały budowlane oraz wykończeniowe, które odznaczają się większą odpornością na ogień. Dlatego warto rozważyć zastosowanie ich już w fazie projektu całego budynku.

Czynne systemy przeciw pożarowe

Zalicza się do nich mniej i bardziej zaawansowane pod względem technologicznym rozwiązania, które przyczyniają się do powstrzymania rozwoju ognia w budynkach różnego rodzaju. Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą być też ze sobą kompatybilne i powiązane z naszym telefonem komórkowym – wtedy w razie pojawienia się zagrożenia pożarem odpowiedni sygnał otrzymuje nie tylko jednostka straży pożarnej, ale również my na swój prywatny telefon. W przypadku każdego pożaru to właśnie czas ma wyjątkowe znaczenie, więc wszystkie rozwiązania, które szybko zaalarmują odpowiednie służby, są po prostu bezcenne.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Składają się na nie bardzo różne rozwiązania, np. systemy oddymiające, a także różnorodna sygnalizacja świetlna czy dźwiękowa, która uruchamia się, gdy zachodzi podejrzenie pożaru. Nowoczesne systemy przeciw pożarowe to także oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, systemy gaszenia mgłą wodną i gazami, systemy zamknięć ogniowych czy nawet systemy detekcji gazów w garażach podziemnych. Wszystkie te rozwiązania mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i ułatwić przeprowadzenie akcji ratowniczej.